आमीन लिकू

किड़ी मेन्डान पारचे ती ईम आमूंग काबेर चोडूक नाम्बीकतार। आम कान तीग जवाब बेटू मेन्न चाजोड इम ई-मेलीन आमूंग चोडपूर चिलाड लागाया

Target Image